Na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije, jučer 23.februara 2018. godine, održan je drugi po redu workshop na temu „Kako pobijediti tremu i strah od javnog nastupa“. Workshop je vodila mr. Irmela Mujkić, viša asistentica.

Javni nastup je moćno oružje za motivaciju, utjecaj, uvjeravanje, obavještavanje, tumačenje ili jednostavno zabavljanje, međutim bez obzira na sve pozitivne strane javnog nastupa većina ljudi ipak imaju tremu ili strah od javnog nastupa koji ih sprečavaju za adekvatno funkcionisanje. U skladu sa navedenim neke od glavnih tema o kojima se govorilo na workshopu bile su, kako nastaju strahovi  i zbog čega se javljaju, kako se pripremiti za javni nastup i kako pobijediti tremu i strah od javnog nastupa. Općenito cilj workshopa bio je pokrenuti sa studentima dijalog na ovu temu, iz njihove perspektive saznati zašto imaju strah od javnog nastupa, da li znaju da se nose sa njim, kako to djeluje na njih, kao i pružiti korisne smjernice koje će studentima pomoći u prevladavanju i kontrolisanju ovog straha.

Kroz interaktivne radionice drugi po redu workshop je uspješno i realizovan.