Upis ocjena na kolegijima kod doc. dr. Sulejmana Lisičića

Upis ocjena na kolegijima kod doc. dr. Sulejmana Lisičića - Bosanski jezik, Lingvistika I, Lingvistika II, Lingvistika III, Lingvistika V obavit će se u subotu, 17. oktobra 2015. godine u 11:00 sati u kabinetu br. 27.