OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Matematika i informatika na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi  matematike i informatike  s pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora matematike i informatike. Studijski program  nastao je kao rezultat potreba odgojno – obrazovnog sistema za kompetentnim stručnjacima iz ove oblasti koji će znati djelotvorno rješavati stručne probleme na temelju profesionalnih znanja u svrhu podizanja kvalitete života kako pojedinca tako i društva u cjelini.

Nastava na Edukacijskom fakultetu je interaktivnog karaktera i izvodi se prema bolonjskim principima. Cilj je osigurati osposobljavanje budućih profesora matematike i informatike savremenog profila koji će stručno, inovativno i kreativno obavljati profesionalne poslove u okviru raznih službi. Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija studentima pruža raznolike mogućnosti za uspješno provođenje složenih zadaka. Fakultet ima uspostavljenu saradnju sa ustanovama širom BiH što studentima omogućuje praktičnu primjenu teorijskih znanja. Obzirom na dvopredmetni studij, studenti matematike i informatike školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno utemeljenje procesa edukacije i istraživanja u oblasti i matematike , informatike, programiranja, baza podataka, statistike, vjerovatnoće.

Svrha studijskog programa je obrazovanje stručnjaka koji će znati i željeti da uče, da se lično i profesionalno stalno razvijaju uz primjenu inovativnih, iskustvenih i kreativnih metoda i postupaka u radu, da budu vješti u komunikaciji i timskom radu te da se profesionalno i odgovorno ponašaju.

 

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Bachelori matematike i informatike školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno utemeljenje procesa edukacije u obrazovnom osnovnoškolskom i srednjoškolskom sistemu.

Zbog znanstvenog  i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti matematike i informatike pored osnovnoškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći u obrazovnim institucijama, pedagoškim zavodima, statističkim zavodima, programerskim kućama, IT sektoru,  kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.

 

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa realizira se po završetku školske godine u  srednjim školama.

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Matematike i informatike traje 8 semestara ili 4 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Matematike i informatike student stječe zvanje bachelor matematike i informatike sa 240 ECTS bodova.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Matematike i informatike na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u području matematike i informatike.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara matematike i informatike uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra matematike i informatike.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Matematike i informatike traje 2 semestra ili 1 studijsku godinu.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Matematike i informatike student stječe zvanje master / magistar matematike i informatike– 60 ECTS bodova.