Razredna nastava2017-07-24T10:38:00+00:00

OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Obrazovanje bachelora razredne nastave djelatnost je od posebnog društvenog interesa.

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Razredna nastava na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj nastavi na uzrastu od I do V razreda pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora razredne nastave.

Koncept obaveznih i izbornih predmeta iz područja odgoja, pedagogije, psihologije, jezika, književnosti, matematike, tjelesnog i zdravstvenog odgoja, likovne kulture, muzičke kulture budućim studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih kompetencija, te ih profilira za uspješno obavljanje složenih poslova u radu sa učenicima najmlađih uzrasta osnovne škole.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Bachelori razredne nastave školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno utemeljenje procesa edukacije najosjetljivije populacije u obrazovnom sistemu. Pored odgojno-obrazovne zadaće, bachelori razredne nastave su osposobljeni i za vođenje procesa transformacije antropološkog statusa učenika od 1. do 5. razreda osnovne škole.

Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti razredne nastave pored osnovnoškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći u obrazovnim institucijama, pedagoškim zavodima, vrtićima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa realizira se po završetku školske godine u srednjim školama.

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa Pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Razredne nastave traje 8 (osam) semestara ili 4 (četiri) studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Razredna nastava student stječe zvanje bachelor / bakalaureat razredne nastave – 240 ECTS.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Razredna nastava na Edukacijskom fakultetu također je kreiran u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u osnovnoškolskoj nastavi uzrasta od 1. do 5. razreda.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara razredne nastave uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – master studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra razredne nastave.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Razredna nastava traje 2 (dva) semestra ili 1 (jednu) studijsku godinu.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Razredna nastava student stječe zvanje magistar razredne nastave – 60 ECTS.