Selma Šeta
Koordinator za međunarodnu saradnju
e-mail: international@eft.unt.ba
selma.seta@unt.ba
tel: +387 30 540 875
mob: +387 61 700 226
Aleja konzula 5, 72270 Travnik