OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Specijalne namjene na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportu te specijalističkim dostignućima u organizaciji i pripremi jedinica specijalnih namjena (vojske, policije i zaštitara) pažljivim izborom predmeta s područja sportskog i sigurnosnog osposobljavanja budućih bachelora specijalnih namjena.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja sporta, sigurnosti, pedagogije, psihologije i drugih interdisciplinarnih područja specijalnih namjena studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno obavljanje poslova u jedinicama specijalnih namjena – vojsci, policiji i zaštitarskim agencijama.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Stručnjaci iz oblasti Specijalnih namjena školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za praktično utemeljenje procesa vježbanja u svim područjima primijenjene kineziologije i za vrednovanje kinezioloških učinaka tako programirane tjelovježbe koji se od nje očekuju u sistemima Oružanih snaga, policijskih struktura i zaštitarskih agencija, te za upravljanje ljudskim resursima u navedenim područjima djelovanja.

Realne su mogućnosti zapošljavanja u vojnoj službi, policijskim strukturama, zaštitarskim agencijama, te ustanovama i organizacijama koje su zadužene za upravljanje u navedenim strukturama.

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa će realizira se po završetku školske godine u  srednjim školama.

Opći uslovi na upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Specijalnih namjena traje 6 semestara ili 3 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Specijalne namjene student stječe zvanje bachelor specijalnih namjena – 180 ECTS.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Specijalne namjene na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u jedinicama specijalnih namjena (vojska, policija i zaštitari). Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara specijalnih namjena uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra specijalnih namjena.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Specijalnih namjena traje 4 semestra ili 2 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Specijalne namjene student stijee zvanje master / magistar specijalnih namjena – 120 ECTS.