OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija – Komunikologija/novinarstvo na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u novinarstvu pažljivim izborom predmeta s područja žurnalističkog i komunikološkog osposobljavanja budućih bachelora komunikologije/novinarstva.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja žurnalistike i komunikologije studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih zadaka u savremenom novinarstvu i medijskom komuniciranju.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Diplomirani novinari školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za rad i istraživanja u svim pojavnim oblicima žurnalistike. Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti novinarstva pored primarnog zaposlenja na televizijskom i radijskim stanicama, printanim medijima, internet portalima, svoje zaposlenje mogu pronaći i u državnim institucijama, institucijama koje regulišu rad medija, u sportskim klubovima i društvima, kao i u drugim firmama i ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti novinarstva.

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa će realizira se po završetku školske godine u  srednjim školama

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Novinarstva traje 6 semestara (3 studijske godine) ili 8 semestara (4 studijske godine).

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Novinarstvo student stiče zvanje bachelor / Komunikologije/novinarstva – 180 ili 240 ECTS.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Komunikologija/novinarstvo na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka novinarstvu i medijskom komuniciranju.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara novinarstva uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra novinarstva.

Po završetku drugog ciklusa –dvogodišnjeg postdiplomskog studija Novinarstvo student stiče zvanje master / magistar komunikologije/novinarstva – 120 ECTS.

Po završetku drugog ciklusa –jednogodišnjeg postdiplomskog studija Novinarstvo student stiče zvanje master / magistar komunikologije/novinarstva – 60 ECTS.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Komunikologije/novinarstva traje dva ili četiri semestra u ovisnosti o prethodno završenom I ciklusu studija.