OPIS STUDIJSKOG SMJERA

            Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog/master studija B/H/S jezik i književnost kreiran je da unaprijedi znanja i vještine iz lingvistike bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, te bosanskohercegovačkih i svjetskih književnosti.

            U pogledu lingvistike, to se, prije svega, odnosi na sticanje znanja o strukturi i sistemu savremenih vrijednosti bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, sticanje znanja iz leksikologije bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika jezika, te sticanje znanja o savremenoj normativnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

            U pogledu književnosti, to se odnosi se na sticanje znanja i upoznavane sa teorijom identiteta i teorijama koje se bave pamćenjem i sjećanjem u društvenoj zajednici, sticanje znanja iz područja rodnih identiteta, ulozi i poziciji moći u književnom smislu, upoznavanje sa teorijom romana i različitim metodološkim mogućnostima interpretiranja romana, te na upoznavanje sa teorijom poezije i različitim metodološkim mogućnostima interpretiranja pjesništva.

            Također, studij je kreiran tako da osposobi studente za naučnoistraživački rad u polju lingvistike i polju književnosti.

KOMPETENCIJE I VJEŠTINE

            Tokom studija drugog ciklusa – postdiplomskog/master studija B/H/S jezik i književnost, posmatrano u užem smislu, studenti stiču teorijska i praktična znanja u polju lingvistike i polju književnosti i to tako što nadograđuju i produbljuju prethodno stečena znanja.

            U širem smislu, studenti stiču mogućnosti i osnove za dalju primjenu i razvoj samostalnih ideja, projekata i istraživačkog rada, uz adekvatne znanstvene, metodološke, jezičke i tehnološke kompetencije, a kao što su:

 • sposobnost primjene teorijskih i praktičnih znanja i vještina potrebnih za djelovanje u širem domaćem i međunarodnom kontekstu javnog rada na pitanjima jezika, književnosti, kulture, obrazovanja i društvenog razvoja;
 • sposobnost prenošenja zaključaka, znanja i razmišljanja o raznim pitanjima jezičke, književne i kulturne produkcije u bosanskohercegovačkom i evropskom kontekstu;
 • sposobnost primjene znanja i razumijevanja u praksi, kroz sposobnost rješavanja raznovrsnih problema, stručne i naučne prirode, te u interdisciplinarnom kontekstu;
 • vještine i sposobnost učenja koje studentima omogućavaju da nastave obrazovanje kroz studij trećeg ciklusa – doktorskog studija u polju društvenih i humanističkih nauka.

USLOVI UPISA

            Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice Univerziteta u Travniku, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet u Travniku svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Oglašavanje konkursa se realizira po završetku školske godine u srednjim školama na području Kantona.

Opći uslovi na upis studenata na drugi ciklus studija:

            Završen odgovarajući diplomski studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine i ostvarenih 240 ECTS ili završen odgovarajući predbolonjski studij u trajanju od četiri godine.

Dokumenti potrebni za upis na studij:

 • Diploma o završenom prethodnom studiju za upis na II ciklus studija,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Dvije fotografije 4×6 cm,
 • Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu,
 • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija za studente koji vrše prijepis sa drugih fakulteta.

TRAJANJE STUDIJA

            Studij drugog ciklusa – postdiplomski/master studij B/H/S jezik i književnost traje jednu akademsku godinu, a nastava se izvodi tokom dva semestra – zimski i ljetni semestar. U toku akademske godine student sluša 6 predmeta, koji ukupno nose 30 ECTS, dok izrada magistarkog/master rada iznosi 30 ECTS. Ovim aktivnostima, student stiče ukupno 60 ECTS i zvanje magistra bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

            Po završetku studijskog programa drugog ciklusa – postdiplomskog/master studija B/H/S jezik i književnost student stiče akademski naziv i stručno zvanje:

 • magistar bosanskog jezika i književnosti – 60 ECTS;
 • magistar hrvatskog jezika i književnosti – 60 ECTS;
 • magistar srpskog jezika i književnosti – 60 ECTS.

ZAŠTO UPISATI MASTER STUDIJ B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST?

Nastavni proces na master studiju B/H/S jezik i književnost

Edukacijskog fakulteta izvode najugledniji i najpriznatiji

 1. i međunarodni znanstvenici!

Profesori i asistenti na dostupni su studentima za

konsultacije i pomoć u radu 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.

Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za

kontakt i informacije 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.

Nastavni proces odvija se u moderno dizajniranom i uređenom ambijentu

prilagođenom savremenim trendovima studiranja!

Nastavu je moguće pratiti i aktivno sudjelovati putem

sistema za učenje na daljinu – Studentskog informacijskog servisa!

Edukacijski fakultet ostvaruje posebne programe i projekte

razmjene studenata i nastavnika sa mnogim bh. i inozemnim fakultetima!

Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za

ostvarivanje profesionalne akademske karijere u visokom obrazovanju!

Nastavnici i studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su različitih aktivnosti

na fakultetu – organiziranje tribina, skupova, druženja… kao i aktivnosti u

javnom i kulturnom životu grada Travnika i Srednjobosanskog kantona, !

Alumini asocijacija Edukacijskog fakulteta djeluje na pružanju pomoći u

i poboljšavanju položaja bivših i sadašnjih studenata.

NASTAVNI PROCES – OBAVIJESTI

Obavijest 1.

Ispitni rokovi i termini

            Termini popravnog ispitnog roka za studente drugog ciklusa – postdiplomskog/master studija B/H/S jezik i književnost oglašeni su u rubrici Oglasna ploča u linku Raspored.

Obavijest 2.

Odbrane magistarskih radova

            U toku su odbrane magistarskih radova za studente drugog ciklusa – postdiplomskog/master studija B/H/S jezik i književnost koji su prethodno ispunili sve uslove za odbranu.

            Studenti koji nisu stekli uslove za odbranu u junsko-julskom terminu dodatne konsultacije mogu izvršiti kod svojih mentora ili kod profesora na katedrama za jezik i književnost.

USPJEŠNI STUDENTI

FINKA FILIPOVIĆ

Bosanskohercegovačka pjesnikinja, spisateljica i fotografkinja.

Zbirke poezije:

 • „Rasute blizine“, 1998.
 • „Snovi na žutom moru“, 2002.
 • „Otajstvo samoće kaleža“, 2004.
 • „Od istoka sunčanog do zapada“, 2008.

Kratka proza:

 • „Tajnovitost mljetske noći“, 2006.
 • „Afrički skupljači rose“, 2011.

MIRZA BEGOVIĆ

Bosanskohercegovački spisatelj i filmski reditelj

Romani:

 • „Nemoj poči sada“, 2014.
 • „Kokoš u cirkusu“, 2016.