OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u predškolskom obrazovanju pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora predškolskog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja odgoja, pedagogije, psihologije, jezika, književnosti, matematike i drugih interdisciplinarnih područja predškolskog odgoja studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa djecom najmlađeg uzrasta.

Odgojni rad u vrtićima odvija se prema unaprijed pripremljenim programima, odobrenim od strane osnivača dječijeg vrtića i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Bachelori / bakalaureati predškolskog odgoja školovani na Edukacijskom fakultetu osposobljeni su za rad sa najmlađim uzrastima u dobi od prve do šeste godine života, realizaciju odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa grupama djece u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje, a svoje zaposlenje mogu naći u privatnim i javnim institucijama koje rade sa djecom primarnog odgoja i obrazovanja.

Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti predškolskog odgoja pored predškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći i u pedagoškim zavodima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa realizira se po završetku školske godine u srednjim školama.

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa Pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Predškolskog odgoja traje 8 (osam) semestara ili 4 (četiri) studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj student stječe zvanje bachelor / bakalaureat predškolskog odgoja – 240 ECTS.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu također je kreiran u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u oblasti predškolskog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara predškolskog odgoja uspostavlja osoben koncept studija koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra predškolskog odgoja.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Predškolskog odgoja traje 2 (dva) semestra ili 1 (jednu) studijsku godinu.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Predškolski odgoj student stječe zvanje magistar predškolskog odgoja – 60 ECTS.