Konkursi

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku u akademsku 2023/2024 godinu


K O N K U R S za izbor akademskog osoblja u nastavno-naučna zvanja

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku u akademsku 2022/2023 godinu

ARHIVAK O N K U R S / N A T J E Č A J za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2017/2018 godinu


K O N K U R S / N A T J E Č A J za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2016/2017 godinu


K O N K U R S / N A T J E Č A J za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2015/2016 godinu


K O N K U R S za izbor u nastavnička i saradnička zvanja – Književnost


K O N K U R S za izbor u nastavnička i saradnička zvanja – Medicina


K O N K U R S za izbor u nastavnička i saradnička zvanja – Fiziologija


K O N K U R S za izbor u nastavnička i saradnička zvanja – Pravni osnov upotrebe sile


K O N K U R S za izbor u nastavnička i saradnička zvanja – Borilački sportovi


K O N K U R S za izbor u nastavnička i saradnička zvanja – Organizacija i upravljanje u sportu, Sportske igre


K O N K U R S za izbor u nastavnička i saradnička zvanja – Sportske igre, Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Skijanje