Akademsko osoblje Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku 
Prof. dr. Hazim Selimović     Dekan
Prof. dr. Branimir Mikić Univerzitetski profesor
Prof. dr. Damir Ahmić Univerzitetski profesor
Prof. dr. Osmo Bajrić Univerzitetski profesor
Prof. dr. Dalibor Misirača Univerzitetski profesor
Doc.dr. Zehrina Selimović Univerzitetski profesor
Prof. dr. Muharem Kozić Univerzitetski profesor
Prof. dr. Husein Zvrko Univerzitetski profesor
Doc. mr. Alisa Čaber Univerzitetski profesor
prof. dr. Amra Tuzović Univerzitetski profesor
Mr. Jasmin Hrnjić Viši asistent
Doc.dr.  Emina Terzić Univerzitetski profesor
Doc.dr. Maid Omerović Univerzitetski profesor
Mr. sci. Maja Selimović Viši asistent
Doc.dr. Maid Omerović Univerzitetski profesor
Doc.dr. Amela Bajrić Univerzitetski profesor
Mr. Mirela Abidović Viši asistent
Mr. Irmela Mujkić Viši asistent
Azra Mustafica-Kelić, prof. Asistent
Mr. Aljo Delić Viši asistent