Akademsko osoblje2017-07-25T13:15:05+00:00
Akademsko osoblje Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku 
Prof. dr. Hazim Selimović Dekan
Prof. dr. Branimir Mikić Univerzitetski profesor
Doc. dr. Damir Ahmić Univerzitetski profesor
Prof. dr. Osmo Bajrić Univerzitetski profesor
Prof. ddr. Tarik Obralić Univerzitetski profesor
Doc. dr. Sulejman Lisičić Univerzitetski profesor
Doc. dr. Dalibor Misirača Univerzitetski profesor
Prof. dr. Hamid Drljević Univerzitetski profesor
Prof. dr. Muharem Kozić Univerzitetski profesor
Prof. dr. Husein Zvrko Univerzitetski profesor
Doc. mr. Alisa Čaber Univerzitetski profesor
Doc. dr. Amra Tuzović Univerzitetski profesor
Mr. Hrnjić Jasmin Viši asistent
Mr. Emina Terzić Viši asistent
Mr. sci. Dženan Kos Viši asistent
Mr. sci. Maja Selimović Viši asistent
Mr. Maid Omerović Viši asistent
Mr. Amela Bajrić Viši asistent
Mr. Mirela Abidović Viši asistent
Mr. Irmela Mujkić Viši asistent
Azra Mustafica-Kelić, prof. Asistent
Aljo Delić, prof. Asistent