Poštovani studenti,

Vaš najvažniji zadatak je odabrati obrazovanje koje će Vam u budućnosti omogućiti jednu od boljih pozicija u kvalitetnoj kompaniji ili obrazovanje koje će Vas učiniti dobrim poduzetnikom  i na taj način Vam pokazati da ste napravili ispravnu odluku.  Jer kao što je veliki mislilac Konfucije rekao: „Birajte posao koji volite, i nećete morati da radite nijedan dan do kraja života“. Izabrati poziv  koji će suštinski odrediti Vaš profesionalni život i karijeru  sigurno nije niti jednostavno niti lako. Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku je zasigurno odabir koji će Vaš budući životni put učiniti lakšim i boljim, pred Vas će se postaviti novi zadaci, otvoriti Vam se novi pogledi na svijet i novi izazovi.

Svaka generacija studenata za nas predstavlja novo iskušenje, potrebu da iznova artikuliranom intencijom opravdamo činjenicu da smo upravo mi izbor Vaše buduće edukativne i profesionalne orijentacije. Nač cilj jeste obezbijediti što efikasniju edukaciju i održati visok nivo kvaliteta nastavnog procesa. Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičnih znanja i vještina. Želja nam je da u mladim ljudima prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost, te im pružimo što kvalitetniju profesionalnu osnovu za uključivanje u sve oblasti odgojno-obrazovnog rada, te angažiranje na različitim poslovima u zavisnosti od odabranog studijskog smjera. Našim studentima nudimo poticajno i inovativno okruženje nastojeći da  ih naučimo da postanu aktivni i neovisni istraživači znanja, budući stručnjaci koji će razviti vještine za cjeloživotno učenje s visokim životnim i profesionalnim vrijednostima, budući da se od svih nas pojedinačno zahtijeva da cijeli svoj radni vijek nosimo obavezu stalnog učenja i proširivanja znanja.

Iskreno se nadam da ste prepoznali kvalitet koje posjeduje naš fakultet, te da će odabir Vašeg životnog poziva uključivati naš fakultet. Želim da Vam odabir upravo našeg fakulteta rezultira ostvarenjem namjera i želja koje ste imali na umu kada ste donijeli odluku da nam se pridružite.

S poštovanjem,

Dekan Edukacijskog fakulteta

Prof. dr. Hazim Selimović