Dekanat

Ne za školu, već za život učimo. (latinska izreka)

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku visokoškolska je ustanova koja nije sasvim slučajno smještena u vezirskom gradu. Utemeljen je s namjerom da u prostoru koji u svojoj višestoljetno dugoj historiji nije imala autohtoni fakultet, stvara nove vrijednosti i zadovoljava potrebe društva za najvišim stepenom obrazovanja.

Na tragu duha i ideja Bolonjske deklaracije unutar evropskog akademskog prostora Edukacijski fakultet svojim studentima pruža kvalitetnu profesionalnu osnovu za uključivanje u sve oblasti odgojno-obrazovnog rada, te angažiranje na poslovima u odgojno-obrazovnim institucijama, poslovima menadžmenta u sportu, poslovima u oružanim snagama, policijskim i zaštitarskim agencijama kao i dobru osnovu za naučnoistraživački rad na matičnom fakultetu i na srodnim fakultetima. Edukacijski fakultet nastao je kao rezultat dobre organizacije, stručnosti i nadasve entuzijazma ukupnog radnog osoblja Fakulteta, ali i naših studenata koji su doprinijeli razvoju naše ustanove u iznimno važnu instituciju. Od osnivanja do danas, Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku je posvećen misiji uspostavljanja najviših akademskih standarda i obezbjeđivanju sticanja znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem, odnosno da nastavnim sadržajima i primjenom savremenih metoda obrazovanja povezanim sa naučno-istraživačkim procesom, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u različitim oblastima. Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku kao akreditovana visokoškolska ustanova iz dana u dan pokazuje da su namjere osnivača da se osnuje respektabilna visokoškolska ustanova ostvarena kroz rezultate realizovane u proteklom periodu.  Kroz desetogodišnje postojanje Edukacijski fakultet srušio je predrasude i pokazao da visokoškolske ustanove mogu biti nosioci evropskih projekata, jer je Edukacijski fakultet prvi nosilac i koordinator jednog evropskog projekta u okviru Erasmus+ programa.

Na Edukacijskom fakultetu odgojno-obrazovni rad se odvija u skladu sa najsavremenijim svjetskim obrazovnim standardima. U ugodnoj atmosferi i različitim studijskim programima svako može odabrati područje koje će zadovoljiti njegove želje i sklonosti. Predškolski odgoj, Razredna nastava, Pedagogija i psihologija, Matematika i informatika, Opća kineziologija, Sportski menadžment, Specijalne namjene, Personalni trener, Novinarstvo, Edukacijski menadžment i B/H/S jezik i književnost su mogućnosti koje nudimo našim studentima.

Fakultet je u privatnom vlasništvu i predstavlja skladno razvijen akademski kolektiv, a po kadrovskim, materijalnim i programskim resursima i kvalitetima vodeći je u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu popraćen je najsavremenijom nastavnom opremom, a provode ga najugledniji i najpriznatiji bosanskohercegovački i međunarodni naučnici. Stoga, Fakultet predstavlja ideju vodilju, ideju suživota, multikulturalnih  i civilizacijskih normi, a sve u funkciji općeg dobra.

Osnovni cilj uposlenika na Edukacijskom fakultetu je da kod naših studenata razviju odgojne vrijednosti, ali i da steknu profesionalne kompetencije, te da fakultet ne bude samo mjesto gdje će studenti steći diplomu nego i obrazovni prostor koji će znanjem potkrijepiti stečeni dokument. Stoga, ne apsolutiziramo prolaznost već zavidan stepen znanja koji je potreban novim generacijama. Takav pristup njegovali smo od našeg osnivanja, a u budućnosti nam slijedi nastavak napornog rada što, između ostaloga, znači uvođenje novih oblika rada, uključivanje mlađeg naučnog kadra, jačanje saradnje između fakulteta i još mnogo toga što će nas učiniti prepoznatljivim fakultetom za obrazovanje budućih edukatora.

Uvažavajući visoke kriterije i standarde studiranja po bolonjskom principu ulažemo mnogo napora kako bismo postigli visok nivo znanja. U tom smislu, možemo kazati da su studijski programi zasnovani na bolonjskim principima i da osiguravaju našim studentima zavidnu širinu obrazovanja, potpun intelektualni razvoj, vrhunske kompetencije i etičke dimenzije naučenog, te razvoj kreativnosti i takmičarskog duha uz iskrenu nadu da će svi naši studenti, nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primjenjuju u praksi.

Izabrati poziv znači suštinski odrediti profesionalni život i karijeru i to sigurno nije niti jednostavno, niti lahko. Svim kandidatima koji se odluče za studij na Edukacijskom fakultetu želim čestitati na izuzetnom izboru i nadam se da će vrijeme provedeno u ovom ugodnom ambijentu rezultirati ostvarenjem njihovih želja koje su imali na umu u trenutku kada su donijeli odluku da nam se pridruže.

Kolegice i kolege, dobro došli u svijet znanja, struke i nauke. Dobro došli na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku!

Prof. dr. Hazim Selimović,

dekan fakulteta