OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Opća kineziologija na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti sporta i tjelesnog odgoja pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora sporta i tjelesnog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja kineziologije, sporta i tjelesnog odgoja studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima svih uzrasta osnovne te srednje škole.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Kineziolozi školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno utemeljenje procesa vježbanja u svim područjima primijenjene kineziologije i za vrednovanje kinezioloških učinaka tako programirane tjelovježbe koji se od nje očekuju u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportske rekreacije i kineziterapije, ali i učinaka sportskog treninga u unaprijeđenju sportskih rezultata.

Osposobljeni su i za rješavanje problema vezanih za tjelesno/sportsko vježbanje i zdravlje s posebnim naglaskom na dobrobiti za sudionike kinezioloških (sportskih) aktivnosti koje se tiču zdravlja, odgoja, sporta, gospodarstva i obrambenih sposobnosti stanovništva.

Pored mogućnosti zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, na Fakultetima kao asistenti, studenti koji završe ovaj smjer imaju realne mogućnosti zapošljavanja u državnim institucijama, sportskim savezima i organizacijama, sportskim klubovima, sportskim objektima, institucijama kojima je primarna zadaća sigurnost: sigurnosne agencije, policija, vojska, zaštitarske agencije, spasilačke službe, te sportsko-rekreacionim i turističkim organizacijama.

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa će realizira se po završetku školske godine u  srednjim školama

Opći uslovi na upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Opće kineziologije traje 8 semestara ili 4 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Opća kineziologija student stječe zvanje bachelor / bakalaureat opće kineziologije – 240 ECTS.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Opća kineziologija na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti sporta i tjelesnog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara opće kineziologije uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra opće kineziologije.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Opće kineziologije traje 2 semestra ili 1 studijsku godinu.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Opća kineziologija student stječe zvanje master / magistar opće kineziologije – 60 ECTS.