Cjenovnik usluga2018-08-29T07:29:02+00:00

 

ŠKOLARINA
Prvi ciklus – dodiplomski studij
 
jedna godina
2.900KM*
* 10% za uplate izvršene do 01.08.2018.
 
Drugi ciklus – postdiplomski studij
 
jedan semestar
2.000KM*
odbrana magistarskog rada
2.000KM*
* 10% za uplate izvršene do 01.09.2018.
Školarina drugog ciklusa za studente koji su prvi ciklus završili na      Edukacijskom fakultetu
Koncept 3 + 2  
IV godina
4.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.09.2018.
                                                     V godina i 
odbrana magistarskog rada
6.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.09.2018.
koncept 4 + 1
 
V godina i 
odbrana magistarskog rada
6.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.09.2018.
 
Treći ciklus – doktorski studij
 
jedan semestar
2.000KM*
odbrana doktorske disertacije
3.000KM*
* 10% za uplate izvršene do  01.10.2018.
Napomena: Magistrima nauka predbolonjskog ciklusa priznaje se 60 ECTS, odnosno dva semestra studija, te ovi kandidati plaćaju školarinu umanjenu za iznos dva semestra.

 

 

This website uses cookies and third party services. Ok