Cjenovnik usluga 2017-07-06T09:11:00+00:00

 

ŠKOLARINA
Prvi ciklus – dodiplomski studij
 
jedna godina
2.900KM*
* 10% za uplate izvršene do 01.08.2017.
 
Drugi ciklus – postdiplomski studij
 
jedan semestar
2.000KM*
odbrana magistarskog rada
2.000KM*
* 10% za uplate izvršene do 01.10.2017.
Školarina drugog ciklusa za studente koji su prvi ciklus završili na      Edukacijskom fakultetu
Koncept 3 + 2  
IV godina
4.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.10.2017.
                                                     V godina i 
odbrana magistarskog rada
6.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.10.2017.
koncept 4 + 1
 
V godina i 
odbrana magistarskog rada
6.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.10.2017.
 
Treći ciklus – doktorski studij
 
jedan semestar
2.000KM*
odbrana doktorske disertacije
3.000KM*
* 10% za uplate izvršene do  01.10.2017.
Napomena: Magistrima nauka predbolonjskog ciklusa priznaje se 60 ECTS, odnosno dva semestra studija, te ovi kandidati plaćaju školarinu umanjenu za iznos dva semestra.