ŠKOLARINA 
Prvi ciklus – dodiplomski studij
 
jedna godina
2.900KM*
* 10% za uplate izvršene do 01.08.2021.
 
Drugi ciklus – postdiplomski studij
 
jedan semestar
2.000KM*
odbrana magistarskog rada
2.000KM*
* 10% za uplate izvršene do 01.08.2021.
Školarina drugog ciklusa za studente koji su prvi ciklus završili na      Edukacijskom fakultetu
Koncept 3 + 2  
IV godina
4.000KM*

*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT

10% za uplate izvršene do  01.08.2021.
                                                     V godina i  
odbrana magistarskog rada
6.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.08.2021.
koncept 4 + 1
 
V godina i 
odbrana magistarskog rada
6.000KM*
*– 500 KM za studente koji su prvi ciklus završili na EFT
10% za uplate izvršene do  01.8.2021.
 
Treći ciklus – doktorski studij
 
jedan semestar
2.000KM*
odbrana doktorske disertacije
3.000KM*
* 10% za uplate izvršene do  01.09.2021.

Napomene:

*Magistrima nauka predbolonjskog ciklusa priznaje se 60 ECTS, odnosno dva semestra studija, te ovi kandidati plaćaju školarinu umanjenu za iznos dva semestra.

*Cijena školarine za jednu godinu na I ciklusu studija za studente iz drugih zemalja, govornog područja različitog od bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, iznosi 3.000,00 EURA.