O Edukacijskom fakultetu

Edukacijski fakultet članica je Univerziteta u Travniku, prvog i najstarijeg privatnog univerziteta na području Srednjobosanskog kantona. Svoje aktivnosti Univerzitet u Travniku započeo je 2006. godine osnivanjem i utemeljenjem Fakulteta, koji se i danas nalaze u njegovom sastavu. Osnivanje jednog ovakvog univerziteta imalo je za cilj da se uz visoke kriterije i standarde koji važe za studije u skladu sa odredbama Bolonjske deklaracije, osigura efikasno obrazovanje i izuzetno visok nivo kvaliteta nastave i nastavnog procesa, provođenje naučnih istraživanja, educiranje mladih i njihovo uključenje u nastavu i istraživanje, podsticanje mobilnosti te prijenos znanja i tehnologija na društvo u kojem živimo.

Historija Edukacijskog fakulteta

Kineziološki fakultet osnovan je krajem 2006. godine kada postaje sastavnica prvog privatnog univerziteta u gradu Travniku – Univerziteta u Travniku. Ubrzo nakon osnivanja Kineziološki fakultet osigurava prvi ugovor o saradnji i stiče uslove za angažiranje nekih od najistaknutijih i najpriznatijih članova akademske zajednice naše zemlje i zemalja okruženja.

U prvoj akademskoj godini Kineziološki fakultet raspisuje konkurs za upis na četiri studijska smjera prvog ciklusa studija – Opća kineziologijaSportski menadžmentSpecijalne namjene (vojska policija i zaštitari) i Sport – trenerska.

Početkom 2009. godine Kineziološki fakultet premješta svoje sjedište iz travničkog naselja Kalibunar u novu – vlastitu zgradu u ulici Aleja konzula broj 5. Iste godine Kineziološki fakultet mijenja naziv u Edukacijski fakultet, te pored postojećih studijskih smjerova uvodi nove smjerove – Razredna nastavaB/H/S jezik i književnostInformatika i matematika, te nakon navedenih, a u skladu sa analizom potreba tržišta rada uvodi studijske smjerove Pedagogija i psihologija, Predškolski odgoj, Novinarstvo i Personalni trener.

Opredjeljenje menadžmenta fakulteta da, s jedne strane, u temelje institucije ugradi, za to vrijeme nove metode pristupa nastavnom radu u procesu visokog obrazovanja, kao što su interaktivna nastavastudent kao subjekt nastavnog procesastalna dostupnost profesora i asistenata studentimaažurnost u radu studentske službe i drugih službi fakulteta te da se, s druge strane, orijentira prema promociji kulture kvaliteta i ulaganja u ljudske i fizičke resurse. Ovakav način rada  rezultirao je stalnim rastom broja ukupno upisanih studenata iz naše zemlje, ali i studenata iz susjednih zemalja, Evrope i svijeta.

Naredno poglavlje u historiji Edukacijskog fakulteta označilo je otvaranje drugog ciklusa – postdiplomskog studija za sve studijske smjerove koji su zastupljeni i na Prvom ciklusu studija.

Početkom akademske 2013/2014. godine zaključen je projekat do sada najveće materijalne investicije u proširenje prostora i unapređenje materijalno-tehničkih resursa u okviru kojega je učilišni ambijent proširen za dodatnih 3.000 kvadratnih metara prostora uređenog prema najstrožijim kriterijima u oblasti standarda savremenog visokog obrazovanja. Zahvaljujući tome danas se nastavni proces na Edukacijskom fakultetu odvija u učionicama, multimedijalnim učionicama, amfiteatrima, informatičkim kabinetima i konferencijskim salama, dakle, u ambijentu koji na ukupnih 5.000 kvadratnih metara kvalitetnog i reprezentativnog prostora premašuje evropske i svjetske granice.

Posljednje poglavlje u skoro deceniju dugoj historiji Edukacijskog fakulteta označilo je otvaranje trećeg ciklusa – doktorskog studija u području društvenih, humanističkih i prirodnih nauka, odnosno u naučnim poljima kineziologije, pedagogije, metodici razredne nastave, menadžmenta u obrazovanju, matematici i informatici, B/H/S jeziku i književnosti.

Edukacijski fakultet danas

Danas, Edukacijski fakultet posjeduje najsavremeniju nastavnu opremu i predstavlja jedan od vodećih institucija u toj oblasti, a nastavni proces provode najugledniji i najpriznatiji bosanskohercegovački i međunarodni naučnici iz različitih oblasti.

Na Edukacijskom fakultetu odgojno-obrazovni rad se odvija u skladu sa najsavremenijim svjetskim obrazovnim standardima. U ugodnoj atmosferi i različitim studijskim programima svako može odabrati područje koje će zadovoljiti njegove želje i sklonosti. Smjerovi na našem fakultetu: Predškolski odgoj, Razredna nastava, Pedagogija i psihologija, Matematika i informatika, Opća kineziologija, Novinarstvo, B/H/S jezik i književnost, Sportski menadžment, Personalni trener, Edukacijski menadžment i Specijalne namjene su mogućnosti koje danas nudimo našim studentima.

Uvažavajući visoke kriterije i standarde studiranja po bolonjskom principu ulažemo mnogo napora kako bismo postigli visok nivo znanja. U tom smislu, možemo kazati da su studijski programi zasnovani na bolonjskim principima i da osiguravaju našim studentima zavidnu širinu obrazovanja, potpun intelektualni razvoj, vrhunske kompetencije i etičke dimenzije naučenog, te razvoj kreativnosti i takmičarskog duha uz iskrenu nadu da će svi naši studenti, nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primjenjuju u praksi. Danas naši studenti imaju mogućnost obavljanja praktične nastave koja se odvija u prestižnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, bosanskohercegovačkim i međunarodnim medijskim kućama, sportskim institucijama, trening centrima, specijaliziranim sportskim kampovima i slično.

Profesori i asistenti na Edukacijskom fakultetu dostupni su studentima za konsultacije i pomoć u radu 24 sata, tokom svih 7 dana u sedmici. Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za kontakt i informacije 24 sata, tokom 7 dana u sedmici.

Danas, opća motivacija, namjera i slogan koji slijedi menadžment, uposlenici, ali i studenti Edukacijskog fakulteta koji i definišu njegovu prirodu i identitet sažeti su u na prvi pogled jednostavnom, ali semantički itekako konotativnom jezičkom izrazu – Opredijeljeni za izvrsnost! 

Mobilnost i međunarodna saradnja

Edukacijski fakultet je od svog osnivanja radio na razvoju međunarodnih odnosa, te je oblast međunarodne saradnje, oblast koja će i u budućnosti biti jedan od prvih ciljeva ovog fakulteta. Aktivnosti na realizaciji Bolonjskog procesa u cjelini, pa tako i aktivnosti na afirmaciji evropske dimenzije trebaju voditi računa o najvažnijem stavu: snaga Evrope i svijeta je u ujedinjenju obrazovanja, uz pronalaženje načina za harmonizaciju. S obzirom da spomenute aktivnosti imaju dalekosežne posljedice na čitavo društvo, potreban je poseban angažman ne samo akademske zajednice BiH, stručnjaka i nadležnih ministarstava obrazovanja i nauke, već vlada svih nivoa i društva u cjelini.

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku podržava i ostvaruje posebne projekte u okviru programa Erasmus+. Kroz desetogodišnje postojanje Edukacijski fakultet je pokazao da visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini mogu biti nosioci evropskih projekata, jer je Edukacijski fakultet prvi nosilac i koordinator jednog evropskog projekta u okviru Erasmus + programa, pod nazivom „Teacher“.

Naučna djelatnost

Edukacijski fakultet se ističe i naučnom djelatnošću i organiziranjem brojnih naučnih konferencija, te objavljivanjem naučnih publikacija.

Neke od organiziranih konferencija su:

Konferencija pod nazivom „Kompetencije u predškolskom odgoju i obrazovanju“ koja je održana uz prisustvo brojnih zvanica, partnera na ovome projektu, a ista je održana u okviru projekta TEACHER čiji je glavni nosilac Edukacijski fakultet Univerzitet u Travniku i jedini Univerzitet u BiH koji je dobio priliku da vodi pojekat u okviru programa Erasmus+.

Edukacijski fakultet je u 2016. godini bio organizator 2. međunarodne konferencije iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja InSSED, čiji je cilj umrežavanje kroz projektne ideje u regionalnu mrežu, te da se kroz radionicu “U susret ERASMUS+ 2017” napravi zajednička vizija koja sve može povezati na zadovoljstvo svih visokoškolskih ustanova iz regiona. Konferencijska je obuhvatila oblasti iz sportskih nauka, pedagogije i psihologije u sportu, liderstva i izazova, te projektnog djelovanja. 

Također, održana je i „Treća međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika“. Cilj ovog projekta je pružanje podrške kulturnoj manifestaciji Andrićevi dani,  ali i da se doprinese naučnom proučavanju književnog djela Ive Andrića.

Kada je riječ o naučnoistraživačkoj djelatnosti, treba reći da Fakultet dobro sarađuje sa svim članicama Univerziteta u Travniku, ali i svakodnevno radi na uspostavljanju i održavanju dobre saradnje sa srodnim studijima u Bosni i Hercegovini, te drugim europskim zemljama.

Uz redovna predavanja, seminare, vježbe, ispite te istraživački rad na Edukacijskom fakultetu organiziraju se tribine iz različitih područja i tema. Osim studentima te su tribine otvorene i svim zainteresiranim osobama. 

Edukacijski fakultet objavljuje i časopise „Sport science“ i „Grafx“.