Studenti INCLUSION tima počeli su sa radom na ideji „Inkluzivni kalendar“. Aktivnost Inkluzivni kalendar ima za cilj web educiranje o inkluziji u visokom obrazovanju. Ideja je da se odvoje i konkretiziraju ključne riječi, novi pojmovi, te da se studenti kroz web poster educiraju o određenim pojmovima.