Finansiranje Alumni asocijacije

U početku rada Asocijacija se uglavnom finansira iz budžeta Univerziteta. Prihode Alumni asocijacije čine: prihodi ostvareni u skladu sa zakonom pomoć i donacije pojedinaca i pravnih subjekata za određene programe i projekte donacije iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost prihodi od imovine i prava ostali oblici financijske i materijalne pomoći. Eventualni višak prihoda nad [...]

By |2015-01-23T14:10:42+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Finansiranje Alumni asocijacije

Organizaciona shema Alumni asocijacije

Alumni asocijacija je organizacija (tijelo) u okviru Univerziteta u Travniku (registruje se kao asocijacija pri Univerzitetu u Travniku). Prisutna je u većini aktivnosti Univerziteta. Tijela Alumni asocijacije su:  Skupština koju čine svi redovni članovi Asocijacije i koja ima najviša ovlašćenja u smislu upravljanja Asocijacijom,  Nadzorni odbor, kao tijelo kontrole rada Asocijacije,  Upravni [...]

By |2015-01-23T14:04:50+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Organizaciona shema Alumni asocijacije

Članstvo u Alumni asocijaciji

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljno, potpisivanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Alumni asocijacije. Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na bazi pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član. Uobičajeno je da za studente koji su blizu završetka studija članstvo [...]

By |2015-01-23T14:03:02+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Članstvo u Alumni asocijaciji

Aktivnosti Alumni asocijacije

svim članovima omogućiti on-line registraciju (putem prilagodjene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje medjusobnih kontakata magazin alumni asocijacije će pratiti aktuelna zbivanja, projekte u koje je uključen Univerzitet sa članovima svoje Alumni asocijacije, najnovija naučno istraživačka dostignuća članova asocijacije organizaciju okruglih stolova, seminara i konferencija koji će tretirati aktuelna društvena pitanja organizaciju [...]

By |2015-01-23T14:01:16+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Aktivnosti Alumni asocijacije

Alumni asocijacija Univerziteta u Travniku

Alumni asocijacija  Univerziteta u Travniku je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Univerzitetu u Travniku. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Univerziteta u Travniku, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje. Misija  Stvaranje trajnih veza između alumnija, studenata, nastavnika fakulteta, akademske i šire zajednice. Vizija  Izgraditi [...]

By |2015-01-23T13:48:52+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Alumni asocijacija Univerziteta u Travniku

Alumni Edukacijski fakultet Travnik

ALUMNI ASOCIJACIJA EDUKACIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TRAVNIKU   U želji da okupi sve kojima je Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku bio matična institucija tokom studiranja, polazna osnova profesionalnog opredjeljenja i životnog djelovanja, u toku je proces osnivanja Alumni asocijacije EFT. Alumni asocijacija EFT dobrovoljno je udruženje u koje se mogu uključiti svi oni bivši student [...]

By |2013-06-09T20:45:43+00:009 Juna, 2013|Alumni|Komentari isključeni za Alumni Edukacijski fakultet Travnik
Go to Top