POPIS POTREBNE DOKUMENTACVIJE ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA STUDENTE KOJI SU VEĆ UPISANI NA STUDIJ

1. Zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka u Bosni i Hercegovini; (obrazac se preuzima u Službi za poslove sa strancima Terenski centar Travnik);2. 100 KM administartivne takse za odobrenje privremenog boravka; (uplaćuje se u banci u Bosni i Hercegovini prema žiro računu koji se preuzima u Službi za poslove sa strancima);3. Jedna fotografija novijeg datuma, [...]

By |2015-08-10T23:36:17+00:00August 10th, 2015|Ured za strance|Komentari isključeni za POPIS POTREBNE DOKUMENTACVIJE ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA STUDENTE KOJI SU VEĆ UPISANI NA STUDIJ

Šta student treba znati o boravaku u Bosni i Hercegovini

Dragi studenti,Kako bi Vaše studiranje u Bosni i Hercegovini bilo što uspješnije a Vaš boravak ugodan ovim putem ćemo Vas ukratko upoznati o osnovnim stvarima o Vašem ulasku, boravku i kretanju u Bosni i Hercegovini. Za nesmetan ulazak u Bosnu i Hercegovinu potrebno je da na dan ulaska imate važeću putnu ispravu.Studenti koji nemaju odobren [...]

By |2015-08-10T23:35:38+00:00August 10th, 2015|Ured za strance|Komentari isključeni za Šta student treba znati o boravaku u Bosni i Hercegovini

POPIS POTREBNE DOKUMENTACVIJE ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA STUDENTE KOJI SE PRVI PUTA UPISUJU NA STUDIJ

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA STUDENTE KOJI SE PRVI PUTA UPISUJU NA STUDIJ 1. Zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka u Bosni i Hercegovini; (obrazac se preuzima u Službi za poslove sa strancima Terenski centar Travnik);2. 100 KM administartivne takse za odobrenje privremenog boravka; (uplaćuje se u banci [...]

By |2015-08-10T23:35:20+00:00August 10th, 2015|Ured za strance|Komentari isključeni za POPIS POTREBNE DOKUMENTACVIJE ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA STUDENTE KOJI SE PRVI PUTA UPISUJU NA STUDIJ