Članovi studentskog parlamenta

Studentski parlament Edukacijskog fakulteta čine: 1.      Gabriela Škoro 2.      Aida Karupović 3.      Zejna Ćosić 4.      Ibrahim Indžić 5.      Ivana Matošević 6.      Emina Ahmetović 7.      Vedrana Popović 8.      Nermina Kičin 9.      Ružica Kojadin 10.  Azer Dautović 11.  Merhunisa Skopljak 12.  Kaneta Mulamuhić 13.  Martina Budimir 14.  Ivana Slišković            15.  Emina Ramić 16.  Almedina Mehić 17.  Lejla [...]

By |2015-01-23T18:03:55+00:0023 Januara, 2015|Studentski parlament|Komentari isključeni za Članovi studentskog parlamenta

Studentski parlament Edukacijskog fakulteta

Studentski parlament Edukacijskog fakulteta  je krovna studentska organizacija koja zastupa interese studente na našem fakultetu i Univerzitetu. U okviru Studentskog Parlamenta Fakulteta imamo Skupštinu koju čini 23 studentskih predstavnika. Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog Parlamenta djeluju komisije i timovi koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog Parlamenta. [...]

By |2015-01-23T18:01:13+00:0023 Januara, 2015|Studentski parlament|Komentari isključeni za Studentski parlament Edukacijskog fakulteta

Tim vanjskih korisnika Odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta 2013/14

Tim vanjskih korisnika je organizacijska struktura koja je dio Odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta, a ima za cilj unaprijeđenje kvaliteta na Edukacijskom fakultetu. Ovu strukturu čine predstavnici privrednih, javnih i drugih društava, te javnih i privatnih firmi koje sarađuju sa Fakultetom te koriste usluge svršenih studenata Edukacijskog fakulteta. Zadaci Tima vanjskih korisnika: 1.       Učešće u [...]

By |2015-01-23T17:56:21+00:0023 Januara, 2015|SEI|Komentari isključeni za Tim vanjskih korisnika Odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta 2013/14

Odbor za kvalitet Edukacijskog fakulteta 2013/14

U provedbi unaprijeđenja kvaliteta na Edukacijskom fakultetu učestvuju predstavnici svih struktura Fakulteta, od menadžmenta, akademskog osoblja, tehničkog osoblja, predstavnika pravnih i studentskih službi, tima predstavnika studenata i tima predstavnika vanjskih korisnika. Odlukom NNV Edukacijskog fakulteta u Travniku imenovan je Odbor za upravljanje i unaprijeđenje kvaliteta  za akademsku 2013/2014 u sastavu: Nihad dr. Selimović – predstavnik uprave Doc.dr. [...]

By |2015-01-23T17:48:10+00:0023 Januara, 2015|SEI|Komentari isključeni za Odbor za kvalitet Edukacijskog fakulteta 2013/14

Tim studenata Odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta 2013/14

Tim studenata Edukacijskog fakulteta je organizacijska struktura koja učestvuje u radu Odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku koja ima za cilj poboljšanje kvalitete studiranja na Edukacijskom fakultetu kroz institucionalizirano djelovanje u okviru Odbora za kvalitet. Zadaci Tima studenata Edukacijskog fakulteta su: 1. Instutucionalizirano djelovanje na poboljšanju uslova za studiranja na Fakultetu, 2. Predstavljanje [...]

By |2015-01-23T15:02:00+00:0023 Januara, 2015|SEI|Komentari isključeni za Tim studenata Odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta 2013/14

Finansiranje Alumni asocijacije

U početku rada Asocijacija se uglavnom finansira iz budžeta Univerziteta. Prihode Alumni asocijacije čine: prihodi ostvareni u skladu sa zakonom pomoć i donacije pojedinaca i pravnih subjekata za određene programe i projekte donacije iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost prihodi od imovine i prava ostali oblici financijske i materijalne pomoći. Eventualni višak prihoda nad [...]

By |2015-01-23T14:10:42+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Finansiranje Alumni asocijacije

Organizaciona shema Alumni asocijacije

Alumni asocijacija je organizacija (tijelo) u okviru Univerziteta u Travniku (registruje se kao asocijacija pri Univerzitetu u Travniku). Prisutna je u većini aktivnosti Univerziteta. Tijela Alumni asocijacije su:  Skupština koju čine svi redovni članovi Asocijacije i koja ima najviša ovlašćenja u smislu upravljanja Asocijacijom,  Nadzorni odbor, kao tijelo kontrole rada Asocijacije,  Upravni [...]

By |2015-01-23T14:04:50+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Organizaciona shema Alumni asocijacije

Članstvo u Alumni asocijaciji

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljno, potpisivanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Alumni asocijacije. Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na bazi pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član. Uobičajeno je da za studente koji su blizu završetka studija članstvo [...]

By |2015-01-23T14:03:02+00:0023 Januara, 2015|Alumni|Komentari isključeni za Članstvo u Alumni asocijaciji
Go to Top