Studentski parlament Edukacijskog fakulteta čine:

1.      Gabriela Škoro

2.      Aida Karupović

3.      Zejna Ćosić

4.      Ibrahim Indžić

5.      Ivana Matošević

6.      Emina Ahmetović

7.      Vedrana Popović

8.      Nermina Kičin

9.      Ružica Kojadin

10.  Azer Dautović

11.  Merhunisa Skopljak

12.  Kaneta Mulamuhić

13.  Martina Budimir

14.  Ivana Slišković           

15.  Emina Ramić

16.  Almedina Mehić

17.  Lejla Halilović

18.  Renata Ivoš

19.  Fatima Zahirović

20.  Aida Perenda

21.  Belmin Hodžić

22.  Šejla Smajić

23. Ivana Adžaip

Predstavnici Edukacijskog fakulteta u studentskom parlamentu Univerziteta u Travniku su:

1.Gabrijela Škoro, predsjednik

2. Aida Karupović , član

3. Šejla Smajić , član

Zamjenici predstavnika Edukacijskog fakulteta u studentskom parlamentu Univerziteta u Travniku su:

1. Emina Ahmetović

2. Ivana Matošević

3. Azer Dautović