U početku rada Asocijacija se uglavnom finansira iz budžeta Univerziteta. Prihode Alumni asocijacije čine:

  • prihodi ostvareni u skladu sa zakonom
  • pomoć i donacije pojedinaca i pravnih subjekata za određene programe i projekte
  • donacije iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost
  • prihodi od imovine i prava
  • ostali oblici financijske i materijalne pomoći.

Eventualni višak prihoda nad rashodima, kojeg bi ostvarila u obavljanju svoje djelatnosti, Asocijacija može koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje te djelatnosti, kojom se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom. Odluku o namjeni tih sredstava donosi Skupština.