Danas je na Edukacijskom fakultetu održana press konferencija na kojoj su o aktuelnoj Matematičkoj olimpijadi sa predstavnicima medija razgovarali dekan Edukacijskog fakulteta prof. dr. Hazim Selimović, predsjednica organizacionog odbora Matematičke olimpijade i menadžerica za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Travniku, doc. dr. Amra Tuzović i predsjednik naučnog odbora mr. Ahmed Palić.

Naime, Matematička olimpijada Srednje Bosne predstavlja najprestižnije matematičko takmičenje ovih prostora na kojem učenici rješavaju vrlo zatjevne i originalne zadatke iz algebre, kombinatorike, geometrije i teorije brojeva. Organizira je Odsjek za matematiku i informatiku Edukacijskog fakulteta u saradnji sa Fakultetom za tehničke studije Univerziteta u Travniku i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Održavanje ovog takmičenja je planirano za 20. 4. 2019. na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku sa početkom u 10:00 sati, a učestvuju učenici sa područja Srednjobosanskog i Zeničko – dobojskog kantona.

U razgovoru sa predstavnicima medija, dekan je rekao: “Ova Olimpijada je prava prilika za matematičare da pokažu svoje kompetencije i znanja iz matematike i na taj način stvore preduslove za budućnost, jer prva nagrada je besplatno školovanje na našem fakultetu na smjeru Matematika i informatika.”

Ovim povodom, predsjednik naučnog odbora mr. Ahmed Palić je prezentirao planirane aktivnosti te dodao: “Ovaj projekat budi olimpijski duh u mladim ljudima, spoznajući ljepotu matematike kao nauke kroz razne matematičke zadatke i najvažnije, mladim matematičarima pruža priliku da se dokažu, steknu poznanstva i budu bogatiji za novo iskustvo. Učenici će se takmičiti pojedinačno, a za učešće na ovom natjecanju će dobiti certifikate i druge nagrade, a najboljeg za njegov uspjeh čeka i stipendija Fakulteta za tehničke studije.”