Intervju sa Murisom Terzićem, predavačem na prvom worksopu pod nazivom

„Tajne dobre fotografije“

 

  1. Šta smatrate presudnim za dobru fotografiju, da li je to aparat ili nešto drugo?

Za dobru fotografiju presudan je niz faktora, dakle od samog fotoaparata, zatim, prostora odnosno pozadine u kojoj  fotografišemo, svjetla, oštrine, dubine ali i same osobe koja bilježi fotografiju. Fotografija je igra sa svjetlom – prvo pravilo fotografije

  1. Koje su, gledajući iz Vašeg stručnog ugla, razlike između profesionalne i amaterske fotografije?

Nema neke velike razlike između amaterske i profesionalne fotografije, jer se i amateru može posrećiti i može na neki način napraviti dobru fotografiju.

  1. Da li se amaterskim fotoaparatom može napraviti kvalitetna fotografija?

Da, može.

  1. Koje tehničke postupke rukovanja fotoaparatom svi fotografski početnici treba da znaju sa ciljem da izbegnu laičko bavljenje fotografijom?

Prvenstveno treba naučiti teorijske osnove o fotografiji, pa tek onda naučiti rukovanje fotoaparatom, tj. Tehnički i praktični dio. Fotografisanje je kao vožnja automobila.

  1. Da li biste nam mogli dati kratki uvid u aktivnosti kojima ćemo se baviti u sklopu workshop-a?

S obzirom na to da je ovo prvi workshop, pokušat ćemo učesnicima predstaviti osnove dobre fotografije, a govorit ćemo i o vrstama fotografije, opremi i fotografskim alatima, nekim od tehnika i pravila, svjetlu i balansu te o obradi fotografije. Nadam se da će svi saznati nešto novo o fotografiji i da će željeti da nauče više i ozbiljnije se posvete fotografiji.