Da bi osigurali što kvalitetniju promociju rada studenata Univerziteta u Travniku, asocijacije studenata Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta su odlučile da ovim projektom objedine sve fotografije prethodnih aktivnosti i prezentuju ih široj javnosti putem otvorene izložbe koja će biti postavljena u konferencijskoj sali Edukacijskog fakulteta.

Izložba ima za cilj da prikaže široj javnosti kakosu studenti Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta društveno korisni i angažirani u cilju unapređenja i stvaranja što kvalitetnije atmosfere i da im je cilj da, doprinoseći svojoj zajednici, sebi obezbijede ugodnije mjesto za boravak, zabavu i druženje.

Izložba fotografija će biti postavljena od 19. marta, a svi zainteresovani studenti, građani Travnika će fotografije moći pogledati u prostorijama Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta.