29.11. (Mostar – prvi dan seminara) U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – prof. ddr. Tarik Obralić, doc. dr. Nermin Mulaosmanović, mr. sci. Dženan Kos i mr. Irmela Mujkić borave na Sveučilištu u Mostaru i učestvuju na didaktičko/metodičkom seminaru. Pored predstavnika Edukacijskog fakulteta seminaru prisustvuju i ostali predstavnici partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine. Prvi dan seminara koji su vodili predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke uspješno je realiziran kroz interaktivne radionice koje se odnose na konkretan didaktičko-metodički pristup u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Cilj interaktivnih radionica je razvijanje i nadogradnja kompetencija neophodnih za unapređenja rada i pristupa u predškolskom obrazovanju.