30.11. (Mostar – drugi dan seminara) Predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, zajedno sa ostalim partnerima iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u okviru ERASMUS+ projekta TEACHER, prisustvovali su još jednom didaktičko/metodičkom seminaru koji je uspješno realiziran na Sveučilištu u Mostaru. Moderatori seminara bili su predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke, a cilj seminara je razvijanje i nadogradnje kompetencija neophodnih za unapređenja rada i pristupa u predškolskom obrazovanju.

Drugi dan seminara realiziran je kroz interaktivne radionice i konkretne primjere iz prakse partnera iz Slovačke, uz aktivno učešće ostalih partnera iz Bosne i Hercegovine. Učesnici su po završetku seminara unaprijedili kompetencije neophodne za realizaciju rada i pristupa u predškolskom obrazovanju, koje će im svakao biti od velike koristi i za dalju realizaciju samog projekta TEACHER.