Novinarke studentskog časopisa GRAFX, izradom panoa i postavljanjem na ulazu u Konferencijsku salu Edukacijskog fakulteta, obilježile su 21. februar – Međunardoni dan maternjeg jezika. Ovom prigodom studentima je omogućeno upoznavanje sa činjenicama vezanim za njihov maternji jezik a koje do tada možda nisu znali. Interesantnost ove aktivnosti ogleda se i u činjenici da su studenti na svoju inicijativu pokrenuli obilježavanje ovog dana što ukazuje na njegov značaj.