Kao i svake godine, tako i ove, studenti Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku u sklopu obilježavanja Dana općine Travnik 2017 učestvuju sa nekoliko projekata. Jedan od njih je „Budi student na jedan dan“ koji je održan 23. marta 2017. godine na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije.

Cilj ovog projekta je da maturanti osjete atmosferu studentskog života i detaljno se upoznaju sa studijskim smijerovima kako bi lakše odabrali svoj budući poziv.

Projektu su se odazvali učenici Mješovite srednje škole Travnik, Mješovite srednje Ekonomsko-ugostiteljske škole i Mješovite srednje tehničke škole. Studentica Edukacijskog fakulteta Šejla Smajić upoznala je učenike sa aktivnostima koje će biti realizirane u toku ovog projekta, a potom su se učenicima obratili i asistenti oba fakulteta te ih upoznali sa smjerovima u sklopu kojih se odvija nastava na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije, studentskim časopisom Grafix, radom studentskih organizacija, onim čime fakulteti raspolažu te mogućnostima koje studenti mogu ostvariti na ovim fakultetima. Uenicima su se, također, obratili i studeti te izrazili svoje mišljenje, zadovoljstvo i mogućnosti na fakultetu.

U sklopu posjete organizovan je i obilazak pogona i radionica gdje studenti Fakulteta za tehničke studije obavljaju praksu, prostorija zgrade fakulteta, biblioteke, upoznali su se sa osobljem fakulteta i službama koje djeluju na fakultetu, a prisustvovali su i jednom od predavanja kod prof. dr. Hajriza Bećirevića gdje su imali mogućnost ukratko vidjeti kako izgleda predavanja iz predmeta Komunikologija. Potom se učenicima obratila i voditeljica nastavnog procesa na Fakultetu za tehničke studije doc. dr. sc. Amra Tuzović te ih upoznala sa načinom studiranja, radom asocijacija, stipendijama i mogućnostima koje im nudi fakultet.

Nakon obilaska fakulteta uslijedila je dodjela zahvalnica učenicima koji su danas bili naši gosti te učinili ovaj projekat izuzetno uspješnim.