Obavještavaju se doktoranti Edukacijskog fakulteta da su u narednom periodu planirane sljedeće aktivnosti:

Nedjelja, 14.05.2017. godine:

–          09:00 – 10:00 – Administracijska pitanja, provjera dokumenata, dostavljenih radova.

–          10:00 – 12:00 – Predavanje gostujućeg profesora, prisustvo svih doktoranada je obavezno.

–          12:00 – 12:30 – Pauza

–          12:30 – 15:00 – Work shop, selekcije po godinama i smjerovima. Za work shop je potrebno dostaviti objavljene a ne recenzirane članke u printanoj formi. Pripremiti pitanja vezana za teme doktorske disertacije, procedura, metoda obrade podataka i relevantne literature.

–          15:00 – 15:30 – Ručak

–          15:30 – 16:00 – Odbrana tema doktorske disertacije.

Prisustvo svih doktoranata je obavezno.

 

Ured doktorskog studija