Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 23.10.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

„Model partnerski orijentirane uključenosti roditelja u rad škole“

doktorandice Alme Švrake

Odbrana će se održati sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama Edukacijskog fakulteta.