Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 28.09.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

 

„Analiza primjenljivosti metoda višekriterijskog linearnog programiranja pri grupnom donošenju odluka“

 

doktoranda  Maida Omerovića.

 

Odbrana će se održati sa početkom u 14:00 sati,  u Konferencijskoj sali na III nivo u prostorijama Edukacijskog fakulteta.