Međunarodna konferencija o administraciji i društvenim studijama 2019 (ICAMSS`19) je konferencija za prezentaciju novih napredaka i istraživanja u oblasti administracije i upravljanja. Ovogodišnja konferencija je održana u periodu od 13-14.09.2019. godine u Swissotelu u Sarajevu a tema konferencije bila je „Pitanja i izazovi Evropske unije“ u kontekstu Reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Organizator konferencije je Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu a ove godine učestvovali su i članovi naše akademske zajednice prof.ddr. Tarik Obralić i prof.dr. Hanifa Obralić sa radom „Ideal Types of Planning in Education Institution“  i asistentica, mr. Šejla Smajić sa koautorom mr. sc. Emirom Sinanom sa radom “ Marketing Strategies of Private Higher Education Institutions in Bosnia and Herzegovina”. Važno je napomenuti da je naš profesor bio i moderator jedne od sesija ovogodišnje konferencije.

U galeriji pogledajte fotografije sa svečanog otvaranja.