Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 17.09.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

„Interni odnosi sa javnošću u funkciji unapređenja menadžmenta u visokom obrazovanju“,

 doktorandice Emine Terzić.

 

 

Odbrana će se održati sa početkom u 16:00 sati, u Konferencijskoj sali na nivou III u prostorijama Edukacijskog fakulteta.