Upis ocjena na kolegijima kod doc. dr. Nermina Šušića – Lingvistika I, Lingvistika III, BHS jezik, Metodika nastave jezika i književnosti II, Semantika i Historija bosanskog jezika do XIX st. održat će se u subotu 14.9.2019. u 11:30 sati.