Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 21. 07. 2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu

Funkcionalna evaluacija sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

doktorandice Maje Đurić-Zahirović.

Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati,  u Konferencijskoj sali na nivou III u prostorijama Edukacijskog fakulteta.