Obavještavamo kandidate koji su položili ispite u okviru Pedagoške grupe predmeta da uvjerenja mogu preuzeti od srijede 24.07.2019. godine.