Geometrijski seminar je tradicionalna konferencija koja je započela svoje aktivnosti tokom osamdesetih godina prošlog vijeka pod nazivom Jugoslovenski geometrijski seminar. Na posljednjoj konferenciji, 19. geometrijskom seminaru, održanom na Zlatiboru 2016, učestvovalo je više od 120 učesnika iz više od 25 zemalja. Cilj ovih konferencija je okupljanje matematičara, fizičara i inženjera koji su zainteresovani za geometriju i primjene, predavanje o novim rezultatima, razmjenu ideja, problema i pretpostavki.

Organizator ovogodišnjeg geometrijskog seminara jeste Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu.