Na Edukacijskom fakultetu je 27. novembra 2017. godine održana izborna sjednica Studentskog parlamenta Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku. Na sjednici se pristupilo izboru predsjednika, zapisničara i članova Studentskog parlamenta. Tim je povodom na osnovu donesene odluke za predsjednika parlamenta imenovana Fikreta Kerić, zapisničar Almedina Čurić, članovi parlamenta Šejla Smajić i Aida Karupović, te ostali članovi:

Lamija Grabus, Amina Perenda, Zejna Šečibović, Amila Hadžić, Almedina Čurić, Erika Hadžimahmutović, Harisa Đelilbašić, Lamija Smajić, Martina Jurić i Mahir Bašić.

Ovim putem želimo informirati studente da sva pitanja mogu uputiti predsjedniku parlamenta na mail: fikreta.keric0@gmail.com