U cilju pružanja podrške osobama sa autizmom, studenti Edukacijskog fakulteta studijskog smjera pedagogije i psihologije, danas su posjetili Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ u Novom Travniku, gdje su sa djecom uz prigodan sadržaj realizirali niz aktivnosti.

Autizam je biološki poremećaj mozga koji oštećuje komunikaciju i društvene vještine i obuhvata široki spektar poremećaja koji se kreću od blagih do teških stupnjeva. Autisti se opisuju kao osobe koje su “u svom svijetu”. Mjesec april se obilježava kao mjesec svjesnosti o autizmu, kada se širom svijeta na različite načine ukazuje na potrebe osoba iz autističnog spektra.

Akcija “Light It Up blue” koju je pokrenula svjetska organizacija Autism Speaks, simboliše podršku osobama s autizmom i njihovim porodicama s ciljem njihovog boljeg razumijevanja, prihvatanja i podrške. Širom svijeta u brojnim gradovima plavim svjetlom se osvjetljavaju prepoznatljivi objekti i mjesta, ulice i domovi, nosi se plava odjeća, baloni i vrpce.