Bosna i Hercegovina je 2015. godine u UN-u ratificirala svoju posvećenost Agendi 2030, a time i 17 Ciljeva održivog razvoja, među kojima su zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, pravda, jednakost, klimatske promjene, svijet bez siromaštva i slično.

            U svakodnevnom životu bibliotekara radi se mnogo toga što upravo doprinosi postizanju Ciljeva održivog razvoja. Međutim, rad bibliotekara je nedovoljno zapažen usprkos njegovoj velikoj važnosti. Iz ovog razloga pokrenuta je anketa – ISPRIČAJTE NAM SVOJU PRIČU! Cilj ankete je da se pokaže kako biblioteke iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske snažno utječu na zajednice u kojima rade i stvaraju bolje društvo.

            Rezultati istraživanja bit će objavljeni u brošuri i na web stranicama kreiranim u okviru partnerstva IFLA-e, Bibliotekarskog društva Srbije, Hrvatskog knjižničarskog društva, Asocijacije informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM) i Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka jugoistočne Evrope (SEALL).

            Biblioteka Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku je svojim odgovorom na ovu anketu ujedno i aplicirala za dobijanje informacija o mogućem doprinosu lokalnoj zajednici ili ciljanoj grupi korisnika. Kao krajnji rezultat aplikacije može se očekivati veća vidljivosti biblioteke i njeno bolje pozicioniranje u lokalnoj zajednici.