Danas, 04.04.2018.godine u Multimedijalnoj sali Edukacijskog i Fakulteta za tehničke studije održan je sastanak Kluba matematičara EFT i FTS, sa veoma jasnim i precizno definisanim zaključcima potrebnim za dalje bolje i kvalitetnije funkcionisanje Kluba matematičara EFT i FTS.

Jedan od veoma bitnih zaključaka jeste da je izvršena revizija članstva u Klubu matematičara,. Preciziran je dalji tok aktivnosti vezano za Prvu školu matematike i dogovoreni detalji za takmičenje koje nas očekuje sljedeće sedmice.

Jednoglasno je donesena odluka o definisanju obaveza za svakog člana, što bi trebalo rezultirati osmišljavanju raznovrsnih projekata u skorije vrijeme.

Na sastanku su najavljene i aktivnosti za obilježavanje MAJA – mjeseca matematike, te je prezentirana informacija o pokrenutoj incijativi za osnivanje Kluba matematičara „Pitagora“.