“Sport za sve” je pokret koji definira sistematsku i kolektivnu kampanju za održavanje, promjenu ili poboljšanje društva kroz dobrovoljno sudjelovanje građana u sportskim i programima tjelesne aktivnosti.

Ovaj koncept obuhvata čitavu populaciju, uključujući djecu, mlade, odrasle, stare osobe I osobe sa poteškoćama u razvoju. “Sport za sve” je stoga bitan pokret za promociju sportskih i tjelesnih aktivnosti kroz sljedeće strategije:

  • Usvajanje tradicionalnih i savremenih vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti, utemeljene na etičkom temelju ljudskog života i dostojanstva;
  • Posvećivanje vlastitih napora i sredstva za uspostavljanje zdravog društva u cijeloj zemlji;
  • Izgradnja zajednice u jedinstvu, prijateljstvu, miru i dobrobiti za sve ljude; i
  • Učiniti sport i tjelesnu aktivnost svima dostupnim, tako da postane bitan element svakodnevnog života ljudi.

Kako bi se maksimizirala primjena ovih strategija, potrebno je identificirati značajne sudionike u procesu “Sport za sve” i ojačati saradničke odnose s njima i među njima. Ova je inicijativa izuzetno važna za olakšavanje i poboljšanje napora svih, a na kraju i maksimiziranje razine uspjeha u razvoju sveobuhvatnog programa Sport za sve.

Organizacija “Sport za sve” prepoznala je značajnu ulogu koju bi sport i tjelesna aktivnost mogli igrati u stvaranju većih mogućnosti za ljude, da uživaju bolje zdravlje i veću razinu tjelesne kondicije. Ovaj proces uključuje sljedeće:

  • Provođenje istraživanja kako bi se utvrdile usluge i mogućnosti različitih vladinih sektora i njihova uloga, koju bi mogli igrati u razvoju programa “Sport za sve”;
  • Održavanje razvojnih radionica za “Sport za sve” kako bi se dobile odgovarajuće povratne informacije od različitih relevantnih sudionika.
  • Razvoj strateških i akcijskih planova i programa organizacije “Sport za sve”.

Programom sport za sve upravlja međunarodna organizacija za Sport za sve “TAFISA”, tafisa.org.