Sedmica opće kineziologije je pred nama

Studenti ste koji dolaze na studij sa pozitivnim stavom o sportu?!
Nižete sportske uspjehe, ali želite i da se izgradite na studijskom području u oblasti sporta?!
Pratite nas jer u sedmici koja je pred nama donosimo zanimljiva iskustva iz svijeta opće kineziologije!
Više o smjeru Opća kineziologija pogledajte na:
👇