Predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku posjetiće osmu međunarodnu konferenciju”Sportske nauke i zdravlje” koja će se održati 16.3.2018. godine u organizaciji Panevropskog univerziteta ”Apeiron” Banja Luka i njegovih članica Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka.
Tematske oblasti konferencije su: Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece, Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine, Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih, Studentski sport kao faktor zdravog življenja, Sport u funkciji rekreacije građana – stanovništva i zdravlja, Fizioterapija u sportu, Ishrana, nutritivna terapija i dijetetrika u sportu, Sportsko – rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa, Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi, Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača, Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja, Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad, Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije, Vrhunski sport i zdravlje i ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje.

Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.

Edukacijski fakultet će predstavljati prof.dr Osmo Bajrić, koji će imati uvodno predavanje na konferenciji, te prof. dr Branimir Mikić i viši asistent Jasmin Hrnjić, koji će prezentirati posljednje istraživanje koje su realizirali predstavnici katedre za kineziologiju na našem fakultetu.