Studenti završnih godina prvog ciklusa studija koji imaju obavezu pristupiti nastavi metodičke, pedagoške i integralne prakse u osnovnim i/ili srednjim školama te vrtićima/obdaništima, trebaju odlučiti o načinu pristupanja nastavi –  samostalno ili u organizaciji fakulteta (škole u užem području grada Travnika).

Informaciju o navedenom potrebno je dostaviti višem asistentu Mr. sci. Dženanu Kosu, na e-mail dzenan.kos@eft.ba, a najkasnije do nedjelje4.3.2018. godine. E-mail treba sadržavati sljedeće podatke – ime i prezimestudijski smjerbroj indexapraksi pristupam: a) samostalno / b) u organizaciji fakulteta.

Nedostavljanje informacije u predviđenom roku za studente koji praksi namjeravaju pristupiti u organizaciji fakulteta tretirat će se kao odustajanje od ponuđenog koncepta i pristupanje samostalnom obavljanju prakse!

Ponuđeni i ujedno obavezni koncepti metodičke, pedagoške i integralne prakse:

a) Pedagogija i psihologija– osnovna ili srednja škola, minimalno 3 radne sedmice;

b) Razredna nastava– osnovna škola, minimalno 3 radne sedmice;

c) Opća kineziologija– osnovna škola, minimalno 3 radne sedmice;

d) Matematika i informatika– osnovna ili srednja škola, minimalno 3 radne sedmice;

e) Predškolski odgoj – vrtići, minimalno 3 radne sedmice.

Sve obaveze u vezi metodičke, pedagoške i integralne prakse studenti trebaju okončati najkasnije do 1.4.2018. godine.

Svi studenti, a nakon što se prijave, obavezni su u Biblioteci Edukacijskog fakulteta preuzeti dnevnik metodičke prakse, a studenti koji praksi pristupaju samostalno obavezni su u Studentskoj službi zatražiti Uputnicu za pristupanje metodičkoj,
pedagoškoj i integralnoj praksi
.

Ostale informacije u vezi metodičke, pedagoške i integralne prakse studenti Pedagogije i psihologije,  Razredne nastave, Opće kineziologije, Matematike i informatike, Predškolskog odgoja mogu dobiti kod višeg asistenta Mr. sci. Dženana Kosa.

Iz dekanata