U nastavku aktivnosti za studijsku posjetu u Belgiji koja će se realizovati u martu 2018. godine, INCLUSION tim nastavlja svoje redovne aktivnosti.

Menadžerice za kvalitet Univerziteta u Travniku doc. dr. Amra Tuzović, koordinatorica projekta za Univerzitet u Travniku mr. Maja Đurić i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Selma Šeta, kreirale su okvire i prijedlog smjernica dokumenta Master plana, tj. Strategije inkluzije za Univerzitet u Travniku.