22.02.2018. (Mostar – drugi dan)

Drugi dan TOT (Training of Trainers) seminara kojeg vode stručnjaci sa Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije, uspješno je završen kroz sesije koje su se odnosile na definisanje i značaj transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja sa naglaskom na razvoj i primjenu kritičkog i inovativnog mišljenja.

Sledeći TOT seminar za bh.partere u okviru projekta TEACHER, održat će se u martu tekuće godine, a domaćini će biti stručnjaci sa Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije.

ulia Univerziteta iz Rumunije.