09.11.2017. (Belgija) – U sklopu ERASMUS+ projekta “INCLUSION” (K2 IZGRADNJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA), naš tim u sastavu – doc. dr. Amra Tuzović, mr. Maja Đurić i studentica Nedžla Kadić nalazi se na treningu na Univerzitetu Louven u Belgiji povodom nastavka implementacije projekta (otvaranje radnog paketa 2). Na treningu će se intenzivno raditi na kreiranju institucionalnih strategija u cilju osnaživanja i pristupa socijalnih dimenzija visokom obrazovanju.

Više informacija donosimo uskoro.