U sklopu ERASMUS+ projekta “INCLUSION” (K2 IZGRADNJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA), predstavnice Univerziteta u Travniku (Edukacijski fakultet) –  doc. dr. Amra Tuzović, menadžerica za osiguranje kvaliteta UNT, mr. Maja Đurić, koordinatorica projekta u ime Univerziteta i studentica Nedžla Kadić naredna dva dana boravit će u Belgiji na Univerzitetu Louven na sastancima povodom nastavka implementacije projekta (otvaranje radnog paketa 2), za kojeg su zadužene zemlje Velika Britanija i Belgija gdje će se intenzivno raditi na kreiranju institucionalnih strategija u cilju osnaživanja i pristupa socijalnih dimenzija visokom obrazovanju. Ovih dana naš tim je posvećeno radio na istraživanju Alata (Benchmarking tool) neophodnih za usavršavanje strategija koje preporučuje agencija EACE-a. Izvještavanje i rad našeg tima pratit ćemo i narednih dana iz Belgije.